Köyden mahalleye dönüştürülen yerlerde en büyük sıkıntının tarımsal sulama alanında yaşandığına değinen CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “AKP iktidarının yaratmış olduğu bu mağduriyeti Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz gidermeye çalışmaktadır” dedi.

Köy statüsünden çıkarılıp mahalle statüsüne alınan yerleşim birimlerinin sorunlarının araştırılması için verilen meclis araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

2012 yılında çıkarılan Büyükşehir Yasası’yla Türkiye genelinde binlerce köyün tüzel kişiliği kaldırılmış, mahalle statüsüne alınan bu yerleşim birimleri 2014 seçimlerinin ardından belediyelere bağlanmıştı.

Yasanın köylerde yarattığı sıkıntıların tespit edilmesi ve çözüm yollarının araştırılması için İyi Parti grubunca meclis araştırma önergesi verildi.

CHP GRUBU ADINA GÜLCAN KIŞ SÖZ ALDI

Önerge üzerine CHP grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “2012 yılında siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın tüm eleştirilerine rağmen AKP Hükûmeti tarafından çıkarılan 6360 sayılı Büyükşehir Yasası'yla yaşanan mağduriyetler ve sıkıntılar devam etmektedir. Yeterince tartışılmadan, ilgili meslek örgütlerinin görüşleri alınmadan ve incelenmeden yasalaştırılan bu düzenleme sonrası köylerin tüzel kişiliğini kaybetmesiyle yüz binlerce vatandaşımız mağduriyet yaşamaktadırlar” dedi.

“KÖYLERİN GELİR KAYNAĞI KALMADI”

AKP iktidarının, 21 yıldır izlediği politikalarla ortak akıldan ve diyalogdan uzak bir şekilde yerel yönetim yasalarını yapboz tahtasına çevirdiğini kaydeden Gülcan Kış, “Her şeyden önce, bu değişiklik bölgelerde tarımsal üretime de ciddi zararlar vermiştir. Seçim bölgem Mersin'de mevcut 506 köy bu yasa gereğince mahalle statüsüne alınarak tüzel kişilikleri ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenle, daha önce bütçe imkânları bulunan, varlıklara sahip olan köyler, mahalle statüsü gereğince, bu imkânlardan yoksun kalmışlardır. Dolayısıyla gelir kaynakları tamamen ortadan kalkmıştır. 442 sayılı Köy Kanunu'nun ortadan kalkmasıyla köylerde katılımcılık anlayışı yok denecek seviyelere düşmüştür. Geçmiş dönemlerdeki köylülerin özellikle altyapıyla ilgili imece uygulamaları, köy desteği hemen hemen kalkmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK SORUN SULAMADA YAŞANIYOR”

Mersin ölçeğinde, köylerin mahalleye dönüşmesinde karşılaşılan sorunlardan birinin de tarımsal sulamayla ilgili olduğunu kaydeden Gülcan Kış, “6360 sayılı Kanun'la sulamayla ilgili konuların devredildiği kurum ve kuruluşların açıkça belirlenmemesi nedeniyle uygulamada ciddi sorunlarla da karşılaşılmıştır. Mersin, tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörünün önde gelen illerinin başında gelmektedir. İlimizde 329 bin 312 hektar tarım arazisi bulunmaktadır ancak bu düzenlemeden sonra sadece 150 bin hektar sulamadan faydalanabilmektedir. Dolayısıyla sulamaya yönelik projelerde ağırlıklı olarak ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.

“SULAMA SORUNUNU MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇÖZÜYOR”

Gülcan Kış, “AKP iktidarının yaratmış olduğu bu mağduriyeti yine Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz gidermeye çalışmaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere, bu konuda mevzuatın zorladığı şartları aşarak köylerde sulama kooperatifleri kurdurmak suretiyle tüzel kişiliklerine sahip sulama kooperatiflerine, başta sulama borusu olmak üzere, ekipman desteği sağlayarak yeni sulu tarım alanları oluşturmaktadırlar. Mersin Büyükşehir Belediyemiz bu amaçla son 4 yılda sulama kooperatiflerine 137 bin 730 metrelik çelik boru, 254 bin 342 metre hdpe boru yardımında bulunmuştur; bu desteklerini vermeye de devam etmektedir” dedi.

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Büyükşehir Yasasında köylerle ilgili düzenleme yapılması gereğine işaret eden Gülcan Kış, “Bugüne kadar uygulanan yeni büyükşehir modeli uygulamasının sonuçları değerlendirildiğinde, köy yerleşim alanları ranta dönüştürülmüştür, köylünün mülkiyetine sahip çıkılamazken tarım, hayvancılık ve üretime de darbe vurulmuştur. Bu bağlamda, yaşanan tüm bu mağduriyetlerin giderilmesi için verilen Meclis araştırması önergesini desteklediğimizi belirtiyorum” ifadelerini kullandı.

Köy statüsünden çıkarılıp mahalle statüsüne alınan yerleşim birimlerinin sorunlarının araştırılması için meclis araştırma komisyonu kurulması teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.